Do pobrania

Pliki do pobrania.
Przygotowaliśmy dla Ciebie certyfikaty i formularze techniczne dotyczące naszych produktów.

Fibo | Forestia | Huntonit

Rewolucja w budowie łazienek. Kompletny system zabudowy stref mokrych.
Lekka i wodoodporna alternatywa dla płytek ceramicznych.

PDS - Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu (PDS – Product Data Sheet) to dokument przygotowany przez producenta przedstawiający istotne dla klienta szczegółowe informacje o produkcie.

Technical Data Sheet zawiera opis pły Fibo, właściwości, skład oraz charakterystykę środowiskową. Tutaj znajdziesz wszystkie najważniejsze parametry techniczne.

Pobierz Fibo – PDS – Technical Data Sheet (pol)
Pobierz Fibo – PDS – Technical Data Sheet (eng)

DOP - Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP – Declaration of Performance) to dokument zawierający informacje dotyczące cech, parametrów i właściwości materiałów budowlanych.

Deklaracja nr 003/F-CPR-2018 potwierdza, że właściwości paneli Fibo są zgodne z wymaganiami europejskiej norm zharmonizowanych.

Pobierz Fibo – DOP – Declaration of Performance (eng)

Atest PZH

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB przyznało atest Fibo jako pełnoprawnemu zamiennikowi płytek ceramicznych przeznaczonemu do stosowania w strefach mokrych np. w łazienkach.

Panele przeszły gruntowne badania, które potwierdziły nie tylko ich trwałość, ale też bezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska naturalnego. Atest PZH to wyróżnienie, które przyznawane jest tylko produktom najwyższej jakości.

Atest PZH Nr B-BK-60211-0682/2 oznacza że panele Fibo spełniają rygorystyczne normy higieniczne.

Pobierz Fibo – Atest PZH (pol)

ETA - Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna (ETA – European Technical Assessment) wydana przez SINTEF czyli norweski Instytut Badań Budowlanych zawiera techniczny opis paneli Fibo, informacje dotyczące stosowania i ich przeznaczenia.

ETA-17/0124 określa istotne parametry techniczne paneli Fibo, takie jak: odporność mechaniczna, reakcja na ogień, emisja niebezpiecznych substancji, przepuszczalność pary wodnej, szczelność, wytrzymałość połączeń, odporność na zarysowania, parametry uszczelnień, trwałość i użyteczność.

Dokument zawiera również informacje dotyczące montażu paneli, w tym szczegóły dotyczące mocowania.

Pobierz Fibo – ETA – Europejska Ocena Techniczna (eng)

EPD - Deklaracja Środowiskowa Produktu
Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD – Environmental Product Declaration) jest świadectwem oceny oddziaływania paneli Fibo na środowisko na poszczególnych etapach wytwarzania i cyklu życia: od pozyskania materiałów, przez etap produkcji, transport, montaż, użytkowanie, aż do utylizacji i recyklingu.

Deklaracja EPD nr NEPD-2105-950-EN określa ilościowo wydobycie surowców, energochłonność procesu produkcji, zużycie wody i wytwarzanie odpadów dla paneli Fibo. EPD pozwala transparentnie porównać ze sobą i dokonać wyboru materiałów budowlanych pod względem oceny ekologicznej.

Pobierz: Fibo – EPD – Deklaracja Środowiskowa Produktu (eng)

Norweska aprobata techniczna (SINTEF)
Aprobata Techniczna (Technical Approval) nr 2289 wydana przez SINTEF potwierdza, że panele Fibo nadają się do użycia w wyśrubowanych standardach norweskich.

SINTEF czyli norweski Instytut Badań Budowlanych jest technicznym organem kontroli i certyfikacji produktów i wyrobów budowlanych. Aprobaty SINTEF poświadczają spełnienie wymagań technicznych dla prac budowlanych oraz umożliwiają wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu w Norwegii.

Aprobata Techniczna SINTEF jest znakiem najwyższej jakości produktu.

Pobierz: Fibo – Norweska aprobata techniczna (SINTEF) (no)

Certyfikat PEFC - Zrównoważona Gospodarka Leśna
Certyfikat PEFC określa, że drewno wchodzące w skład gotowych paneli Fibo pochodzi ze zrównoważonego źródła leśnego przestrzegającego standardów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Aktualnie PEFC jest największym na świecie systemem certyfikacji lasów, a konsumenci coraz częściej wolą wybierać te produkty, które pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

Dzięki certyfikacji PEFC wpływamy na minimalizowanie stosowania na rynku drewna nielegalnego pochodzenia m.in. z wylesień czy kradzieży i w ten sposób przyczynamy się do ochrony środowiska.

Certyfikat nr PBN-PEFC-COC-064510 potwierdza, że produkcja oraz system zarządzania przedsiębiorstwa Fibo AS jest zgodny z wymaganiami certyfikacji produkcj według normy PEFC ST 2002:2013 dotyczącej łańcucha dostaw produktów pochodzących z lasu.

Pobierz: Fibo – Certyfikat PEFC – Zrównoważona Gospodarka Leśna (eng)

Certyfikat FSC - Zrównoważona Gospodatka Leśna

Certyfikat FSC potwierdza, że drewno używane do produkcji finalnego produktu pochodzi ze zrównoważonych źródeł leśnych, które przestrzegają standardów dotyczących ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego.

Wybierając produkty z certyfikatem FSC, aktywnie wspieramy ochronę środowiska, przyczyniając się do ograniczenia obiegu na rynku drewna pochodzącego z nielegalnych źródeł, takich jak nielegalne wylesienia czy kradzieże.

Certyfikat nr NC-COC-064510 potwierdza, że produkty Fibo są produkowane zgodnie z normami FSC, a dokładnie ze standardami: FSC-STD-40-003 V2-1, FSC-STD-40-004 V3-1 oraz FSC-STD-50-001 V2-1 EN.

Pobierz: Certyfikat FSC – Zrównoważona Gospodarka Leśna (eng)

Gwarancja producenta

Fibo gwarantuje, że przez 25 lat panele będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych zgodnie z warunkami gwarancji.

Pobierz: Fibo – Gwarancja producenta na okres 25 lat (eng)
Pobierz: Fibo – Gwarancja producenta na okres 25 lat (pol)

MOM - Obsługa, eksploatacja, konserwacja

Szczegółowy opis konstrukcji paneli, ich wymiary oraz wytyczne montażu i czyszczenia paneli.

Dokument zawiera również informacje o producencie, gwarancji oraz posiadanych certyfikatach technicznych, podkreślając zgodność systemu Fibo z normami dotyczącymi emisyjności, bezpieczeństwa i środowiska.

Pobierz: Fibo – MOM – Obsługa, eksploatacja, konserwacja (pol)

Instrukcja montażu

Szczegółowa instrukcja oraz wytyczne dot. montażu paneli.

Pobierz: Fibo – Instrukcja montażu (eng)

Parametry ścian węwnętrznych z wykorzystaniem Fibo
Zestawienie przygotowane przez Fibo opisujące parametry odporności ogniowej oraz tłumienia hałasu w różnych konfiguracjach ścian wewnętrznych z wykorzystaniem paneli Fibo oraz płyt OSB, izolacji wełną mineralną na drewnianym lub stalowym szkielecie.

Pobierz Fibo – Parametry ścian węwnętrznych z wykorzystaniem Fibo – Odporność ogniowa i redukcja hałasu (pol)
Pobierz Fibo – Parametry ścian węwnętrznych z wykorzystaniem Fibo – Odporność ogniowa i redukcja hałasu (eng)

Skandynawska klasyka. Sprawdzone norweskie rozwiązania do budowy
domów szkieletowych. Buduj systemowo: ściany, podłogi, a nawet sufity.

PDS - Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu (PDS – Product Data Sheet) to dokument przygotowany przez producenta przedstawiający istotne dla klienta szczegółowe informacje o produkcie.

Karty produktów przygotowane przez Forestia zawierają opis płyt, właściwości, skład, charakterystyki środowiskowe oraz informacje dotyczące przechowywania.

Pobierz: PDS – One-Step Wall (eng)
Pobierz: PDS – One-Step Ceiling (eng)
Pobierz: PDS – Walls4You (eng)
Pobierz: PDS – Walls2Paint (eng)
Pobierz: PDS – Forestia EliteX (eng)
Pobierz: PDS – Flooring P5 (eng)
Pobierz: PDS – Flooring P6 (eng)
Pobierz: PDS – Forestia Thermoflooring (eng)

DOP - Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP – Declaration of Performance) to dokument zawierający informacje dotyczące cech, parametrów i właściwości wyrobów budowlanych.

Poniższe deklaracje potwierdzają, że właściwości płyt Forestia są zgodne z wymaganiami europejskiej normy NS-EN 13986:2004+A1:2015.

Pobierz: DOP – YT-01 Forestia Flooring (pol)
Pobierz: DOP – YT-03 One Step Wall (pol)
Pobierz: DOP – YT-04 Forestia Walls4You Walls2Paint (pol)
Pobierz: DOP – YT-05 Forestia Ceiling 12mm (pol)
Pobierz: DOP – YT-08 Forestia Thermoflooring (pol)
Pobierz: DOP – YT-18 Forestia EliteX (pol)

Deklaracja A20

Cobuilder potwierdził, że płyty Forestia spełniają minimalne wymagania dotyczące składu substancji chemicznych. Oznacza to, że płyty Forestia są zgodne z wymaganiami certyfikacji BREEAM.

Deklaracja z 23.11.2022 r. potwierdza, że płyty Forestia nie zawierają wymienionych na liście A20 substancji chemicznych w stężeniu powyżej określonych wartości granicznych.

Powyższe wartości są zgodne z wymaganiami BREEAM NOR 2016 Technical Manual SD5075NOR czyli wersją BREEAM dostosowaną do wysokich standardów norweskich.

Pobierz: Deklaracja – A20 Płyty surowe (eng)
Pobierz: Deklaracja – A20 Płyty wykończone (eng)

M1 Emission Classification Of Building Materials

Fińska Klasyfikacja Emisji Materiałów Budowlanych M1 (M1 Emission Classification Of Building Materials) jest jedną z najczęściej stosowanych klasyfikacji emisji w branży materiałów budowlanych.

Klasyfikacja ustala graniczne ilości emisji lotnych związków organicznych (TVOC), indywidualnych lotnych związków organicznych (VOC), formaldehydu, amoniaku i substancji CMR. Dodatkowo, M1 ocenia akceptowalny poziom zapachu związany z danym materiałem.

Pobierz: M1 – Certyfikat nr 2973 –  Forestia EliteX (eng)
Pobierz: M1 – Certyfikat nr 3227 – Forestia One-Step Wall oraz One-Step Ceiling (eng)
Pobierz: M1 – Certyfikat nr 3119 – Forestia Walls2Paint oraz Walls4You (eng)
Pobierz: M1 – Certyfikat nr 3039 – Forestia Flooring i inne płyty grupy Forestia (eng)

Certyfikat FSC - Zrównoważona Gospodarka Leśna
Certyfikat FSC potwierdza, że drewno używane do produkcji finalnego produktu pochodzi ze zrównoważonych źródeł leśnych, które przestrzegają standardów dotyczących ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego.

Wybierając produkty z certyfikatem FSC, aktywnie wspieramy ochronę środowiska, przyczyniając się do ograniczenia obiegu na rynku drewna pochodzącego z nielegalnych źródeł, takich jak nielegalne wylesienia czy kradzieże.

Certyfikat nr SCS-COC-005697 potwierdza, że produkty Forestia są produkowane zgodnie z normami FSC, a dokładnie ze standardami: FSC-STD-40-004, FSC-STD-40-005, FSC-STD-50-001.

Pobierz: Certyfikat FSC – Zrównoważona Gospodarka Leśna

100% skandynawskiego designu. Panele do wnętrz dostępne w kilku wariantach zróżnicowanych pod względem powierzchni oraz kształtu fugi.

DOP - Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP – Declaration of Performance) to dokument zawierający informacje dotyczące cech, parametrów i właściwości wyrobów budowlanych.

Deklaracja potwierdza zgodność z europejskimi normami zharmonizowanymi, na które wystawiono Europejską Ocenę Techniczną.

DoP nr 001/HU-DoP-2013/rev. 4 potwierdza, że właściwości paneli Huntonit są zgodne z wymaganiami europejskich norm EN 622-1 i EN 622-3.

Pobierz DoP – Deklaracja Właściwości Użytkowych (pol)

M1 Emission Classification of Building Materials
Fińska Klasyfikacja Emisji Materiałów Budowlanych M1 (M1 Emission Classification Of Building Materials) przyczynia się do poprawy jakości powietrza w domach od prawie 30 lat. Klasyfikacja M1 jest jedną z najczęściej stosowanych klasyfikacji emisji w branży materiałów budowlanych.

Klasyfikacja ustala graniczne ilości emisji lotnych związków organicznych (TVOC), indywidualnych lotnych związków organicznych (VOC), formaldehydu, amoniaku i substancji CMR. Dodatkowo, ocenia akceptowalny poziom zapachu związany z danym materiałem.

Certyfikat nr 4030 potwierdza klasę emisji M1 dla materiałów budowlanych z grupy Huntonit.

Pobierz M1 Emission Classification Of Building Materials (eng)

Raport RISE - Badania emisyjności

RISE (Research Institute of Sweden) czyli Szwedzki Instytut Badań Technicznych sporządził badania produktów grupy Huntonit. Raport stanowi suplement do klasyfikacji emisji materiałów budowlanych M1.

Raport nr O100152-156093-1 przedstawia wyniki przeprowadzonych badań emisji lotnych związków organicznych (VOC), związków rakotwórczych, formaldehydu, amoniaku oraz ocenę sensoryczną po 28 dniach użytkowania.

Testy wykazały, że produkt spełnia wszystkie wymagania M1 dotyczące emisyjności. Raport świadczy o zgodności produktu z surowymi normami dotyczącymi emisji substancji szkodliwych.

Pobierz Raport RISE – Badania emisyjności (eng)

Certyfikat Danish Indoor Climate Labelling

Danish Indoor Climate Labelling to duński system certyfikujący emisję związków chemicznych z materiałów budowlanych, mebli i armatury podczas użytkowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Podczas certyfikacji produkty są poddawane szeroko zakrojonym testom i muszą spełnić surowe kryteria emisyjności. Certyfikat DICL to gwarancja, że produkt nie emituje związków rakotwórczych.

Certyfikat Danish Indoor Climate Labelling nr 101 przyznany panelom ściennym i sufitowym z grupy Huntonit świadczy o zgodności z kryteriami emisyjności DICL dla tej grupy produktów, gwarantując wysoką jakość powietrza w pomieszczeniach.

Stwierdzono, że wartości emisji lotnych związków organicznych (TVOC) i formaldehydów, mierzone po 28 dniach, są niskie. Panelom Huntonit została przyznana 1 Klasa Emisyjności.

Pobierz Certyfikat – Danish Indoor Climate Labelling (eng)

Certyfikat PEFC - Zrównoważona Gospodarka Leśna

Certyfikat PEFC określa, że drewno wchodzące w skład gotowego produktu pochodzi ze zrównoważonego źródła przestrzegającego standardów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Aktualnie PEFC jest największym na świecie systemem certyfikacji lasów, a konsumenci coraz częściej wolą wybierać te produkty, które pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

Dzięki certyfikacji PEFC wpływamy na minimalizowanie stosowania na rynku drewna nielegalnego pochodzenia m.in. z wylesień czy kradzieży i w ten sposób przyczynamy się do ochrony środowiska.

Certyfikat nr PEFC/05-45-274 potwierdza, że produkcja oraz system zarządzania przedsiębiorstwa Huntonit jest zgodny z wymaganiami certyfikacji produkcj według normy PEFC ST 2002:2013 dotyczącej łańcucha dostaw produktów pochodzących z lasu.

Pobierz Certyfikat PEFC – Zrównoważona Gospodarka Leśna

Certyfikat SINTEF - Certificate of Conformity of the Factory Production Control
Certificate of Conformity of the Factory Production Control wystawiony przez SINTEF określa zgodność produkcji fabrycznej z europejskimi normami zharmonizowanymi dla wyrobów budowlanych.

SINTEF jest organizacją odpowiedzialną za wydawanie certyfikacji technicznej i procesu produkcji w Norwegii. Certyfikat jest przyznawany na podstawie audytu fabryki producenta. Podczas audytu weryfikuje się m.in. system zarządzania jakością produkcji, proces reklamacji czy przestrzeganie zasad BHP.

Certyfikat nr 1071 – CPR – 1048 potwierdza zgodność procesu produkcji fabrycznej paneli wewnętrznych Huntonit z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu nr 305/2011/UE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 9 marca 2011 r.

Pobierz Certyfikat SINTEF – Certificate of Conformity of the Factory Production Control